CENÍK 

Cena za vyučovácí hod. (45 min.)

Individuální výuka 400,- Kč
Skupinová výuka
(2-5 účastníků)
560,- Kč
Konverzace
(individuální)
400,- Kč
Příprava na zkoušky (individuální) 490,- Kč
Obchodní polština - individuální 480,- Kč
Obchodní polština - skupinová (2-5 účastníků) 600,- Kč

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. V ceně je zahrnuta rovněž příprava lektora a některé materiály ve formě kopií. V případě požadavku výuky odborné polštiny se ceny stanoví dohodou. Ceny nezahrnují náklady na učebnice, dopravu a nájem učebny mimo moji kancelář.

Kontakt

Mgr. Dorota A. Budařová U Zvoničky 9
Náchod
547 01
Tel. 604 281 812 dorotabudarova@seznam.cz