Konverzace s rodilým mluvčím

Po zvládnutí základů jazyka je možné přikročit ke konverzacím. Pronikneme do hloubky tématu, rozšiřujeme slovní zásobu a slovní spojení, věnujeme se rozdílům mezi hovorovou a spisovnou polštinou. Klienti dosáhnou vysoké úrovně mluvené polštiny a jsou schopni překonávat jazykovou bariéru. Konverzace probíhají výhradně v polštině.

 

Kontakt

Mgr. Dorota A. Budařová U Zvoničky 9
Náchod
547 01
Tel. 604 281 812 dorotabudarova@seznam.cz